Digital Trust Center (DTC)

Homepage Experts Digital Trust Center (DTC)

Digital Trust Center (DTC)

Het Digital Trust Center (DTC) is in 2018 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgericht. Het DTC heeft als missie om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Het gaat om alle bedrijven in Nederland die tot de niet-vitale sectoren behoren. Vitale sectoren, zoals banken, telecom-, energie-, en waterbedrijven, hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de Rijksoverheid.