FAQs

De meestgestelde vragen

Alles wat je wil weten

Heb je een vraag over de organisatie van de Digitale Binnenhof Academy of ben je benieuwd naar de kennissessies? De antwoorden vind je terug in de onderstaande vragen.

Heb je een vraag die hieronder niet beantwoord wordt? Neem gerust contact op via info@digitalebinnenhofacademy.nl.

Hoe is de Digitale Binnenhof Academy georganiseerd?

​De Digitale Binnenhof Academy wordt bestuurd door een Kernteam waar vertegenwoordigers van alle initiatiefnemers in zitten. Zij nemen alle belangrijke besluiten van de Academy, zoals welke activiteiten georganiseerd worden en wie welke vragen op gaat pakken. Voor de organisatie van concrete sessies of communicatie worden per keer subwerkgroepen in het leven geroepen die zich met de uitvoering bezighouden.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Digitale Binnenhof Academy?

Meer informatie over de Digitale Binnenhof Academy kan je hier vinden en op Linkedin. Het secretariaat van de Digitale Binnenhof Academy wordt verzorgd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Hoe worden de thema's van de kennissessies bepaald?

De eerste thema’s van de kennissessies zijn bepaald door de initiatiefnemers achter de Digitale Binnenhof Academy, maar dat blijft niet zo. Uitgangspunt van de Digitale Binnenhof Academy is dat de thema’s vraaggestuurd moeten zijn. Politici geven zelf aan over welke thema’s ze meer willen weten zodat daar een kennissessie omheen kan worden gebouwd.

Kan ik een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma van de Digitale Binnenhof Academy?

De initiatiefnemers van de Digitale Binnenhof Academy hebben experts vanuit maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden, zodat achtergronden aangeboden kunnen worden over een groot aantal onderwerpen. Ondertussen is een grote poel met experts beschikbaar. Voor elke kennissessie wordt door de initiatiefnemers afgewogen wie de beste spreker is voor een thema.

Hoe kan ik deelnemen aan de sessies van de Digitale Binnenhof Academy?

Geïnteresseerde politici en fractieleden kunnen zich aanmelden voor sessies door een mail te sturen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl.

Kan ik de kennissessies van de Digitale Binnenhof Academy terugkijken?

De kennissessies worden niet opgenomen, maar er wordt na elke sessie een korte video en samenvatting van de sessie met de spreker opgenomen. Deze video wordt gepubliceerd op het Vimeo-kanaal van de Digitale Binnenhof Academy (via ECP).

Hoe werkt de Digitale Binnenhof Academy?

Door het organiseren van objectieve kennissessies ondersteunt de Digitale Binnenhof Academy politici en fractieleden met technische achtergrondinformatie. In deze sessies kunnen zij vragen stellen aan experts en tegelijkertijd hun kennis op het gebied van digitale zaken bijspijkeren. Daarnaast kunnen politici en fractieleden vragen indienen als er behoefte is aan technische ondersteuning en expertise

Waarom is de Digitale Binnenhof Academy ontstaan?

In de praktijk is het voor politici een uitdaging om goed debat te voeren over digitale thema’s. Veel politici hebben geen technische achtergrond en zijn daardoor relatief onbekend met digitale onderwerpen. Ze hebben inhoudelijke ondersteuning nodig om de consequenties van stellingnames en keuzes te overzien. Tegelijk blijkt het voor hen lastig om goede inhoudelijke ondersteuning te krijgen. De tijdelijke commissie Digitale toekomst concludeerde vorig jaar dat veel aangereikte kennis over onze digitale wereld gekleurd en daardoor slecht bruikbaar is.

Wie zijn de initiatiefnemers van de Digitale Binnenhof Academy?

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van een aantal brancheorganisaties en verenigingen uit de digitale sector (DINL, AMS-IX, DCC, NBIP, BTG, Cyberveilig Nederland, DDA , FCA, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort).

Voor wie is de Digitale Binnenhof Academy bedoeld?

De kennissessies van de Digitale Binnenhof Academy zijn voorbehouden aan politici en fractieleden van de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Op termijn kan dit worden uitgebreid, bijvoorbeeld als er blijkt leden van gemeenteraden en Provinciale Staten hier ook belangstelling voor hebben.

Wat is de Digitale Binnenhof Academy?

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief om de kennis van Nederlandse politici over digitale onderwerpen te versterken door hen te ondersteunen met ongekleurde, betrouwbare en feitelijke informatie over de werking van de digitale samenleving. Op die manier kan er goed publiek debat gevoerd worden over de digitale toekomst van Nederland.