Kevin Jonkers

Homepage Experts Kevin Jonkers

Director Risk Advisory

Kevin Jonkers

Kevin is director in het Cyber Risk Services team van Deloitte Risk Advisory, met ruim 13 jaar ervaring in informatiebeveiliging. Bij Deloitte is Kevin verantwoordelijk voor het cyber security werk in de publieke sector. Zijn expertise is het op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau helpen van klanten die serieuze tekortkomingen in hun informatiebeveiliging hebben geconstateerd. Hij was als projectleider betrokken bij het opstellen van het Cyber Security Raad-rapport “Integrale Aanpak Cyberweerbaarheid”. Naast zijn commerciële activiteiten is Kevin actief in diverse publiek-private samenwerkingen zoals de Cyber Security Alliantie, hack right en het Anti-Abuse Netwerk.

Voordat Kevin in 2017 bij Deloitte kwam werken, was hij verantwoordelijk voor het forensics en incident response team van Fox-IT. Voordien werkte hij als forensisch expert en incident responder bij Fox-IT en de politie. In die rollen heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan met het ondersteunen van klanten te midden van grootschalige cyberaanvallen en het uitvoeren van forensisch onderzoek. Kevin heeft een master in forensic science van de UvA en is opgeleid als gerechtelijk deskundige.