Mediawijsheid.nl

Homepage Experts Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl

Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Per thema laten we zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp.

Deze website is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid en is bedoeld voor een breed publiek van jongeren, volwassenen, senioren, opvoeders, ondersteuners in zorg & welzijn, leerkrachten en mensen die werkzaam zijn binnen (semi-)overheid, pers en bedrijfsleven.

Het doel van deze website:

  • Het Nederlandse publiek voorzien van informatie over mediawijsheid
  • Wegwijzen naar organisaties, bedrijven en instellingen voor meer informatie
  • Overzicht bieden van relevant nieuws en ontwikkelingen

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen terecht op HoeZoMediawijs.nl, de jeugdwebsite voor leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media. Voor netwerkpartners en andere professionals op gebied van mediawijsheid is er het online platform NetwerkMediawijsheid.nl.

De website Mediawijsheid.nl wordt mede gefinancierd door het Safer Internet Centre van de Europese Commissie.