NCTV

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en de aanpak van statelijke dreigingen. De organisatie beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven is het de taak van de NCTV om ervoor te zorgen dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

Meer informatie: https://www.nctv.nl/