Homepage Kennisbank AI for Business & Government Certification

AI for Business & Government Certification

Om goed gebruik van AI te laten slagen is basiskennis nodig. Besturen/directies/managers kijken nog te veel vanuit het perspectief van bedreigingen en risico’s voor de organisatie (denk aan datalekken), in plaats van de kansen die met nieuwe technologie en digitalisering samenhangen. Er moet aandacht zijn voor beide kanten.
In digitaal vaardige organisaties is beter begrip van hoe toepassingen van technologieën als AI, big data, analytics impact kunnen hebben op verbeterde klantervaring en nieuwe business modellen. Bovendien zijn professionals beter in staat om het gesprek aan te gaan met de CIO’s en datateams over toekomstige ontwikkelingen. Ze kunnen de risico’s afzetten tegen de kansen en meedenken over het strategisch inzetten van nieuwe technologie. Het gaat dus naast basiskennis ook om het creëren van een andere mindset.
Vanuit deze optiek is het examen AI for Business & Government ontwikkeld door NLAIC en partners.