Homepage Kennisbank AI is mensenwerk, beleidsnota 2020

AI is mensenwerk, beleidsnota 2020

Computerprogramma’s die zich intelligent gedragen, oftewel Artificiële Intelligentie (AI), veranderen Nederland en de rest van de wereld. AI levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het milieu, de energietransitie, landbouw en veiligheid. Daarnaast kan het de Nederlandse economie en onze welvaart en welzijn verbeteren. Doorbraken in computerkracht, de beschikbaarheid van grote hoeveelheden gegevens en nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben het grootschalig gebruik van AI-technieken in de 21e eeuw mogelijk gemaakt. AI neemt dan ook een centrale rol in binnen de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Menselijk kapitaal staat echter centraal bij het succes van AI. Mensen met zowel computationele denkvaardigheden als relevante domeinkennis zijn nodig om nieuwe AItechnieken te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken, maar ook om de maatschappelijke en juridische aspecten ervan te begrijpen. Onderwijs en scholing spelen daarbij een cruciale rol. De beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ is afkomstig van de werkgroep Scholing en Onderwijs, een onderdeel van de Human Capital-werkgroep van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De werkgroep Scholing en Onderwijs analyseert in deze nota vier aan elkaar gerelateerde thema’s: de Nederlandse ICT- en AI-arbeidsmarkt, het AI-onderwijsaanbod, de onderwijsorganisatie en de instroom en doorstroom van studenten en professionals. Voor elk van deze thema’s worden de belangrijkste knelpunten geïdentificeerd en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen. Ook geeft de beleidsnota enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk.