Argumentenkaart Blokkade van RT en Sputnik News

Homepage Kennisbank Argumentenkaart blokkade van Russia Today en Sputnik News

Argumentenkaart: Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen de EUverordening die een blokkade van de websites van RT en Sputnik News door Internet Service Providers (ISP’s) verplicht?

Een argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema en is een hulpmiddel om de consequenties en implicaties van een ingewikkeld besluit in kaart te brengen.

Deze argumentenkaart gaat over de Internetblokkade van Sputnik News en Russia Today. Sinds maart 2022 worden op last van de Europese Unie doorgifte van beide partijen geblokkeerd op Internet. Wat zijn de voor- en tegenargumenten om tot een dergelijke blokkade over te gaan?

De argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP. In diverse kennissessies waar diverse overheidsorganisaties, academici, NGO’s en bedrijven aan deelnamen is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle argumenten rond dit thema. Iedereen kan de kaart downloaden, lezen en de argumenten in de kaart zelf wegen om een standpunt te bepalen.