Argumentenkaart inperking versleuteling

Homepage Kennisbank Argumentenkaart inperking versleuteling

Argumentenkaart: Wat zijn de argumenten voor en tegen een wet die OTT-dienstverleners verplicht communicatie te kunnen ontsleutelen voor opsporingsdiensten?

Een argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema en is een hulpmiddel om de consequenties en implicaties van een ingewikkeld besluit in kaart te brengen.

Deze argumentenkaart is ontwikkeld door AMS-IX en ECP en gaat over een wettelijke verplichting voor over-the-top-dienstverleners (Whatsapp, iMessage.. etc.) om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten. Partijen als Whatsapp, iMessage en Telegram gebruiken end-to-end encryptie om communicatie tussen gebruikers op hun platform te beveiligen en kunnen daardoor ook zelf de communicatie op hun platform niet lezen. Wat zijn de voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting?

De argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP. In diverse kennissessies waar diverse overheidsorganisaties, academici, NGO’s en bedrijven aan deelnamen is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle argumenten rond dit thema. Iedereen kan de kaart downloaden, lezen en de argumenten in de kaart zelf wegen om een standpunt te bepalen.