Beter beslissen over datacentra

Homepage Kennisbank Beter beslissen over datacentra

Dit rapport onderzoekt de maatschappelijke betekenis van datacentra en de besluitvorming over hun vestiging. Het maakt inzichtelijk wat datacentra zijn en hoe ze werken, welke kwesties er spelen in de discussie over hun vestiging en hoe deze kwesties op dit moment bestuurd worden. De analyse mondt uit in vijf aanbevelingen voor een goede publieke governance van de digitale infrastructuur.

Het Rathenau Instituut pleit ervoor om bij de ontwikkeling van beleid, niet te focussen op de grote datacentra die nu volop in de belangstelling staan, maar te kijken naar de hele infrastructuur die de digitalisering van onze samenleving mogelijk maakt. De vraag wat we in Nederland met deze infrastructuur willen, zou het onderwerp moeten zijn van een maatschappelijk debat. Naast bestuurders en deskundigen, moeten ook burgers daarbij betrokken zijn. Om dat debat te voeden, is meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de financieel-economische voordelen van datacentra.