Digivaardig in de Zorg

Homepage Kennisbank Digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze moeten niet alleen werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ze kunnen de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

De coalitie Digivaardig in de zorg is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en zet zich al jaren in voor het verbeteren van digitale vaardigheden in de zorg. De missie: iedereen in de zorg voldoende digivaardig om goede zorg te kunnen leveren. In de coalitie werken tientallen partijen samen aan dit doel. Ze ontmoeten elkaar in werkgroepen en tijdens de werkconferenties.