ELSA LABS for Human Centric innovation in AI

Homepage Kennisbank ELSA LABS for Human Centric innovation in AI

ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Deze mooie verzameling disciplines vormen een goede basis voor het ontwikkelen van labs. In het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric innovation in AI’ wordt de achtergrond en de waarde van het ELSA concept toegelicht voor de gewenste gezamenlijke aanpak waar ook burgers actief aan deelnemen. Er wordt ingegaan op de ervaringen met het ELSA concept in de afgelopen 20 jaar evenals de risico’s en uitdagingen in de praktijk om een snelle leercurve met de inzet van ELSA Labs te realiseren.


ELSA Labs zijn geen nieuw concept, maar de specifieke aanpak die de NL AIC heeft bedacht, is dat wel. Binnen het quadrupel helix model werken consortia van verschillende instellingen samen aan het co-creatie proces. Dit zijn naast de wetenschappers ook de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, en vooral ook ‘de burger’. Hoewel co-creatie een langere geschiedenis heeft, is de toepassing hiervan op digitale ontwikkelingen zoals AI en data een innovatieve ontwikkeling.