Marktmonitor - IT & Digitale Infrastructuur in Nederland

Homepage Kennisbank Marktmonitor - IT & Digitale Infrastructuur in Nederland

De marktmonitor “IT & Digitale Infrastructuur in Nederland” beschrijft de IT en Digitale Infrastructuur sector die gestaag, zelfs anticyclisch groeit en een steeds grotere directe bijdrage levert aan en deel uitmaakt van de Nederlandse economie.


De marktmonitor laat de verschillende segmenten van de IT en Digitale Infrastructuur sector zien, op basis van hun karakteristieken, de aantallen en ontwikkelingen. De omvang van de sector en haar segmenten wordt in deze studie niet alleen door de aantallen bedrijven of arbeidsplaatsen in kaart gebracht, maar de marktgrootte wordt ook uitgedrukt in bestedingen.


Er wordt een relatie gelegd met de IT en Digitale Infrastructuur sector die faciliterend is voor de toenemende digitalisering die in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven plaatsvindt. Naast het directe belang van de IT en Digitale Infrastructuur sector benoemt deze studie haar rol in en voor een nieuwe economie waarin waarden als veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit een basisbeginsel zijn geworden. Ook schetst deze studie een beeld over de voorwaarden voor de verdere groei en relevantie van de Nederlandse economie en de internationale concurrentie- en weerbaarheidspositie van ons land.