AI als Versneller van de Energietransitie

Homepage Kennisbank Position Paper: Ai als versneller van de energietranisitie

Nederland wil in de komende 10 jaar grote stappen zetten in de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit. Deze wens vereist een complete en zeer complexe omslag in het energiesysteem, de energietransitie (GasUnie & TenneT, 2020 en 2021).

Hierbij heeft Nederland veel aandacht voor betrokkenheid van de regio’s en de verschillende belanghebbende partijen in deze transitie. Dit verhoogt de complexiteit in de besluitvorming. Artificiële Intelligentie (AI) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van deze energietransitie.