Homepage Kennisbank Rapport Verantwoord datadelen voor AI

Rapport Verantwoord datadelen voor AI

Dit rapport is een resultaat van samenwerking in de Werkgroep Data Delen. Het is tot stand gekomen met medewerking van deelnemers van verschillende organisaties in de werkgroep. Dat is niet triviaal want pas wanneer je zaken gaat vastleggen in een rapport word je gedwongen heldere doelstellingen te formuleren, keuzes te maken die collectief worden ondersteund en komt verbinding tot stand tussen deelnemers. Dit rapport is onderdeel van onze NL AIC propositie waarbij we verantwoord datadelen als basis voor AI-toepassingen gaan realiseren met en voor onze deelnemers. Een onderwerp van groot belang. Data is samen met slimme algoritmes de bouwsteen voor AI-applicaties die ook geacht worden goed en verantwoord te functioneren.