2023 Report on the state of the Digital Decade

Homepage Kennisbank 2023 Report on the state of the Digital Decade

In het eerste verslag over de stand van zaken in het Digitale Decennium wordt de balans opgemaakt van de vooruitgang die de EU heeft geboekt op weg naar een succesvolle digitale transformatie, zoals beschreven in het beleidsprogramma voor het Digitale Decennium 2030.


In dit verslag wordt benadrukt dat de collectieve inspanningen versneld en verdiept moeten worden, onder meer door middel van beleidsmaatregelen en investeringen in digitale technologie├źn, vaardigheden en infrastructuur.


Op basis hiervan bevat het verslag concrete aanbevelingen voor de lidstaten met het oog op de vaststelling van hun nationale strategische routekaarten en de toekomstige aanpassingen daarvan.


Dit verslag bevat ook de monitoring van de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, waarin de visie van de EU op digitale transformatie wordt vertaald in uitgangspunten en toezeggingen.