Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

Homepage Kennisbank Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

Digitalisering raakt alle aspecten van onze samenleving, en daarmee ook onze economie. Of het nu gaat om het zakelijke e-mailverkeer, online winkelen of het gebruik van data in de industrie, digitalisering is niet meer weg te denken uit onze economie. De Nederlandse economie is dus al digitaal, maar dat wil niet zeggen dat het proces van digitalisering al ten einde is. Terwijl we nog grip proberen te krijgen op de nieuwe platformeconomie, staan de volgende innovaties alweer voor de deur; van kunstmatige intelligentie en web3 tot en met de metaverse.


Al deze ontwikkelingen dragen ook weer hun eigen kansen en risico’s voor onze economie met zich mee. Dit betekent echter niet dat we al onze aandacht moeten verleggen naar deze nieuwe generatie digitale technologieën. Het is minstens zo belangrijk dat we werk blijven maken van bestaande technologieën en die optimaal inzetten om de grote economische en maatschappelijke opgaven, zoals veiligheid, autonomie en duurzaamheid, aan te pakken.


Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft FreedomLab gevraagd om de impact van digitalisering op de Nederlandse economie richting 2030 te verkennen. Deze verkenning vormt daarmee een vervolg op het rapport ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’ dat als bijlage diende van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021. Hiertoe brengen we, door middel van tientallen expertinterviews, de meest relevante technologietrends in kaart en verbinden deze met de specifieke beleidscontext van het ministerie. We doen dit ook nu weer aan de hand van het raamwerk van de Stack, een analytisch model dat de anatomie van een digitaal systeem blootlegt.