CA-ICT

Stichting CA-ICT

Stichting CA-ICT, Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten.

Stichting CA-ICT, opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT werkt sinds 1997 aan verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt ICT door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt d.m.v. subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, andere subsidieregelingen en vanuit eigen middelen. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Sinds de oprichting in 1997 heeft CA-ICT haar bestaansrecht meer dan waar gemaakt. Als geen andere organisatie in Nederland heeft zij de ICT-sector een financiële impuls weten te geven die substantieel en duidelijk merkbaar was in de resultaten van ICT-ondernemingen. Circa 180 miljoen Euro ESF-subsidie is in de periode 2001 – 2012 via CA-ICT verstrekt aan de sector. Daarnaast heeft CA-ICT uit eigen vermogen ruim 3 miljoen geïnvesteerd in initiatieven die leiden tot employability-verbetering op de arbeidsmarkt ICT. De kernactiviteiten van het CA-ICT betreffen instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid.