Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021

Homepage Kennisbank Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021

De digitale revolutie waar Nederland zich in bevindt, is in een stroomversnelling geraakt. Zeker ook ten gevolge van de coronacrisis. De arbeidsmarkt wordt overal getroffen wat grote gevolgen heeft voor de gevraagde competenties van mensen die werkzaam zijn in alle sectoren. Het effect hiervan op werk en voor mensen met een baan of op zoek naar een baan wordt alleen maar groter. Vast staat dat werkenden, het onderwijs én het bedrijfsleven alert moeten blijven. Het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital, CIO Platform Nederland en de topsectoren Energie, Chemie, Creatieve Industrie, HTSM, Life Sciences & Health, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben samen het initiatief genomen tot een derde onderzoek om inzicht te blijven houden op de noodzakelijke aspecten voor een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid.