Rijksoverheid

Homepage Experts Rijksoverheid

Rijksoverheid

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl staat informatie hierover. Bijvoorbeeld; belangrijke wetsvoorstellen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. En als de wet is aangenomen, staat op Rijksoverheid.nl uitleg over de wet en wat de wet voor u betekent.