Kamerbrief bij rapport onderzoek arbeidsmarktkrapte technici

Homepage Kennisbank Kamerbrief bij rapport onderzoek arbeidsmarktkrapte technici

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Arbeidsmarktkrapte technici. Ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven'. Hij verwacht dat hij de Kamer eind 2022 kan informeren over het Actieplan Groene en Digitale banen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.